SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhwydweithiau a Chyfeiriadur Busnes

Mae Powys yn gartref i gymuned fusnes amrywiol, gyda chwmniau sy'n cynnig ystod o gynnyrch a gwasanaethau i'w cwsmeriaid.  Mae yna sawl clwstwr o fusnesau, rhwydweithiau a chlybiau yn yr ardal sy'n rhoi'r cyfle i fusnesau rhwydweithio a dynodi cyfleoedd i gydweithio, datblygu cadwynni cyflenwi a chyfleoedd am werthiant. 

Ffederasiwn Busnesau Bach

Grwp Gwneuthurwyr Canolbarth Cymru

Cynllun Twristiaeth Werdd

Grwp Twristiaeth Bannau Brycheiniog

Gallwch ddod o hyd i gyfeirlyfrau busnes, sy'n rhestru manylion busnesau lleol, trwy glicio ar y dolenni isod.

Arts Engine Powys

Cyfeirlyfr ar-lein o fentrau celfyddydol a chreadigol ym Mhowys.

Visit Mid Wales

Cyfeirlyfr o fusnesau twristiaeth yng Nghanolbarth Cymru: aelodau o grwp Twristiaeth Canolbarth Cymru. 

Cyfeirlyfr Twristiaeth Werdd

Cyfeirlyfr o dwristiaeth werdd sydd wedi derbyn achrediad y 'Cynllun Busnes Twristiaeth Werdd'.

Grwp Gwneuthurwyr Canolbarth Cymru

Cyfeirlyfr o fusnesau gwneuthurwyr sydd wedi'u lleoli yng Nghanolbarth Cymru: aelodau o Grwp Gwneuthurwyr Canolbarth Cymru.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu