Cofrestr Cyhoeddus y Gorchmynion

Mae Cofrestr Cyhoeddus y Gorchmynion yn rhoi manylion unigolion a/neu fusnesau sydd ar hyn o bryd wedi'u gwahardd rhag gwneud gwaith gwerthu tai neu sydd wedi derbyn rhybudd ffurfiol dan Ddeddf Gwerthwyr Tai 1979.

 

Mae'r cofrestr yma ar gael yn gyhoeddus sydd ei hangen yn ôl y gyfraith. Nid yw Cyngor Sir Powys yn gyfrifol am, na chwaith yn cefnogi nac yn gwneud unrhyw sylwadau ar unrhyw ddefnydd a wneir o'r data sydd ar y gofrestr gan drydydd parti.

 

Os byddwch:

  • Yn gweld gwybodaeth all fod yn anghywir
  • ac os ydych ag amheuon bod rhywun wedi torri orchymyn gwahardd neu rybudd
  • ac os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill am y Gofrestr Gwerthwyr Tai

Anfonwch e-bost at estate.agency@powys.gov.uk

Mae gorchmynion gwahardd a rhybuddio yn benagored heblaw eu bod yn cael eu hamrywio neu'u diddymu. Dan Adran 6 Deddf Gwerthwyr Tai 1979, gall unrhyw un sydd wedi derbyn gorchymyn gwahardd neu rybudd, wneud cais i Gyngor Sir Powys amrywio neu ddiddymu'r Gorchymyn yn dilyn derbyn tâl (yn £2,500 ar hyn o bryd).

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu