Hysbysiad: Yn ddiweddar, rydym wedi uwchraddio ein Gwefan sydd wedi arwain at fân-broblemau arddangos ar y sgrin, diolch am eich amynedd tra bod hyn yn cael ei ddatrys
Darllen mwy

Credyd Cynhwysol

universal credit

Cyflwynwyd Credyd Cynhwysol ym Mhowys ar 10 Hydref 2018. Os ydych chi neu'ch partner o oed gweithio ac angen gwneud cais am fudd-dal arnoch, mae'n rhaid i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

 

Gwneud cais am Gredyd Cynhwysol Beth yw Credyd Cynhwysol?

Ydych chi'n Gymwys i dderbyn Credyd Cynhwysol?

 

Mae rhai eithriadau y bydd angen iddynt hawlio Budd-dal Tai (sef budd-dal hanesyddol):

  • Os ydych yn byw mewn Llety â Chymorth
  • Os ydych yn byw mewn Llety Dros Dro
  • Os oes gennych hawl i dderbyn Premiwm Anabledd Difrifol (hyper link on Severe Disability Premium words to appendix B page)
  • Os oes un ohonoch o oed pensiwn ond y llall o oed gweithio. Gelwir y rhain yn "barau oed cymysg" (hyper link on mixed age couple words to hyper link to appendix C page)

Os ydych yn un o'r eithriadau uchod, gallwch hawl i Budd-dal Tai

Os ydych yn gorfod talu Treth y Cyngor, bydd angen i chi barhau i wneud cais am gymorth treth cyngor trwy Gyngor Sir Powys. Nid yw Credyd Cynhwysol yn cynnwys hwn. Gwneud cais am Ostyngiad Treth Cyngor 

O 01/2/2019 gall pobl â mwy na 3 o blant wneud cais am Gredyd Cynnwysol bellach.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu