1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Gwneud cais am fudd-daliadau

 

Mae yna ffordd y gallwn ni roi cymorth ariannol i chi i'ch helpu chi gyda threuliau byw o ddydd i ddydd a chostau penodol. Mae'n bosibl eich bod yn colli allan ar gymorth ariannol arall y mae gennych hawl iddo trwy fudd-daliadau lles. Gall y  cyfrifydd budd-daliadau eich helpu i wirio faint allech chi ei hawlio.

Cliciwch yma i weld mwy o dudalennau sydd ar gael yn Iaith Arwyddion Prydain.

Gallwn helpu gyda'ch cais neu os ydych angen siarad â ni am hawliad presennol gofynnwch i ni eich ffonio.

 

Taliadau Budd-dal Tai Budd-dal Tai

Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor

Gwneud cais am brydau ysgol am ddim yn unig Prydau Ysgol am ddim a help gyda dillad ysgol

Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn

 

Cymorth gyda:

 • Materion arian
 • Popeth digidol ac ar-lein
 • Cyngor ar fudd-daliadau
 • Hawlio budd-dal tai
 • Gostyngiad treth y cyngor
 • Prydau ysgol am ddim
 • Taliadau tai yn ôl disgresiwn

 

Mae pob trafodaeth yn gyfrinachol

 

Yn anffodus, nid ydym yn cynnal y sesiynau taro heibio bellach, ond gallwch ddod i siarad â ni yn un o'n sesiynau apwyntiad:

 • Neuadd Maldwyn
 • Y Gwalia
 • Neuadd Bryncheiniog
 • Llyfrgell Tref-y-Clawdd
 • Llyfrgell Rhaeadr Gwy
 • Canolfan Byd Gwaith y Drenewydd
 • Ystradgynlais
 • Canolfan Byd Gwaith y Trallwng

Ffoniwch 01597 827462 i drefnu apwyntiad

 

Cysylltiadau ar gyfer:

Ffôn: 01597 827462 (pob ardal)
E-bost Gogledd Powys: montawards@powys.gov.uk / Cyfeiriad: Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng, Powys, SY21 7AS
E-bost De Powys: breconawards@powys.gov.uk / Cyfeiriad: Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
E-bost Canol Powys: radnorawards@powys.gov.uk / Cyfeiriad:  Y Gwalia, Ffordd Ithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma


Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu