Newidiadau Penodol Ychwanegol

Mae'r Adran hon yn cynnwys yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Ymgynghoriad ar y Newidiadau Penodol Ychwanegol arfaethedig i'r CDLl cyfansawdd (Drafft Adnau 2015 gyda Newidiadau Penodol Ionawr 2016). 

Hysbysiad o Newidiadau Penodol Ychwanegol i'r CDLl (Hydref 2016) [50KB]

Llythyr Ymgynghori ar Newidiadau Penodol Ychwanegol (Hydref 2016) [287KB]

Ffurflen Sylwadau ar Newidiadau Penodol Ychwanegol [233KB]

Gweld y Sylwadau ar y Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig 2016, yr holl Sylwadau ac eithrio RE1 a FFC79 yma [1MB]

Gweld y Sylwadau ar y Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig 2016, holl sylwadau RE1 a FFC79  ac  yma (Atodiad 5b), [5MB]  ac    yma (Adendwm i Atodiad 5b). [360KB]

Oherwydd nifer y sylwadau a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad hwn nid oedd yn bosibl llwytho'r holl sylwadau'n unigol mewn diwyg golygedig ar y wefan yn yr un modd ac mewn Camau cynharach.  Mae manylion pob un o'r sylwadau ar gael fel atodiadau (5a, 5b a'r Adendwm i 5b) i'r Adroddiad Ymgynghori (LDP26). 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu