SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwerthusiad Cynaliadwyedd Atodiad 5 (Medi 2017)

Cynhaliwyd Gwerthusiad Cynaliadwyedd o'r safleoedd a ddyranwyd.  Mae'r gwerthusiad o safleoedd unigol ar gyfer safleoedd a ddyranwyd i'w gweld isod.  Mae'r rhain wedi'u rhestru fesul Rhif y Safle a Ddyranwyd_ Rhif Safle Ymgeisiol (h.y. PO1 HA1_36)

Dogfennau Technegol - Saesneg yn unig

Safleoedd wedi'u Hailasesu a Safleoedd Newydd

Dyraniadau

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu