1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Trwyddedau eiddo a phersonol - Sut i wneud cais

Os yw'r safle ym Mhowys, bydd angen i chi anfon cais atom ni.  Mae'n rhaid i geisiadau fod mewn ffurf benodol.  Bydd angen i ni hefyd weld rhestr weithredu, cynllun o'r safle a ffurflen ganiatâd gan oruchwyliwr y safle. 

Bydd y rhestr weithredu'n cynnwys manylion:

  • gweithgareddau i'w trwyddedu
  • yr amseroedd y bydd y gweithgareddau'n digwydd
  • unrhyw amseroedd eraill y bydd y safle ar agor i'r cyhoedd
  • y cyfnod y mae angen trwydded ar ei gyfer
  • gwybodaeth yn ymwneud â'r goruchwyliwr safle
  • os yw'r alcohol sydd i'w werthu i'w yfed ar neu oddi ar y safle neu'r ddau
  • unrhyw wybodaeth arall sydd ei hangen

Mae'n rhaid i chi dalu tâl pan fyddwch yn gwneud eich cais cyntaf ar gyfer eich trwydded safle.  Os byddwch yn cael trwydded, bydd angen i chi dalu tâl blynyddol, yn seiliedig ar werth y safle.

Nid oes unrhyw derfyn amser ar drwydded safle (oni bai eich bod yn gofyn am un).  Mae'n para nes i chi benderfynu dod â'r drwydded i ben oni bai eich bod yn torri amodau'r drwydded a bydd yn cael ei thynnu yn ôl.

 

Ffurflenni cais

Defnyddiwch y dolenni isod i wneud cais ar-lein.  Bydd y dolenni yn eich tywys i wefan arall y llywodraeth.

 

Gwneud cais am drwydded safle

Apply for a personal license

Gwneud cais am ddarpar datganiad

Talu eich tâl blynyddol

 

You must tell us about any changes

Gallwch gael ffurflenni cais oddi wrthym ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.  Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd gyda'r tâl i'r swyddog trwyddedu ardal. 

Byddwn yn codi tâl am gyfer y drwydded hon.

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu