1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Ydych chi'n gwybod pwy i gysylltu â nhw os gwelwch chi bobl yn cysgu allan?
Darllen mwy

Canllawiau Cynllunio Atodol y CDLl

Bydd y Canllawiau Cynllunio Atodol yn darparu canllawiau cynllunio manwl ar gyfer polisiau a chynigion yng Nghynllun Datblygu Lleol mabwysiedig Powys.  Ar ol eu cymeradwyo, daw'r rhain yn ystyriaethau cynllunio perthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol drafft canlynol erbyn hyn yn destun ymgynghori â'r cyhoedd.

Mae modd anfon sylwadau ar y dogfennau drafft isod rhwng dydd Llun 14 Ionawr a dydd Sul 24 Chwefror 2019.

Rhaid i sylwadau gyrraedd y Tîm Polisi Cynllunio erbyn 5 pm dydd Sul 24 Chwefror.  Bydd unrhyw sylwadau a ddaw wedi hynny'n cael eu diystyru.   Mae manylion ar sut a lle i anfon sylwadau i'w gweld ar y ffurflen berthnasol isod.  Ar waelod y dudalen hon fe welwch fanylion cyswllt y Tîm Polisi Cynllunio.

Canllawiau Cynllunio Atodol - TirweddCanllawiau Cynllunio Atodol - Ynni Adnewyddadwy

Dogfen ymgynghori ar Ganllawiau Cynllunio Atodol - Tirwedd [2MB]

Ffurflen sylwadau ar Ganllawiau Cynllunio Atodol - Tirwedd [280KB]

Dogfen ymgynghori ar Ynni Adnewyddadwy [3MB]

Ffurflen sylwadau ar Ganllawiau Cynllunio Atodol - Ynni Adnewyddadwy [280KB]

Cafodd y Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol eu cymeradwyo a'u mabwysiadu gan y Cyngor ar y 9fed Hydref 2018:

Tai Fforddiadwy

Bioamrywiaeth a Geoamrywiaeth

Rhwymedigaethau Cynllunio

Canllawiau Cynllunio Atodol ar Tai Fforddiadwy [649KB] Canllawiau Cynllunio Atodol ar Fioamrywiaeth [1MB] Canllawiau Cynllunio Atodol - Rhwymedigaethau Cynllunio [575KB]

Cafodd y Canllawiau Cynllunio Atodol eu paratoi yn unol a'r  Protocol Canllawiau Cynllunio Atodol [759KB]

Yma, gallwch weld Datganiad Ymgynghori sy'n sôn am y broses o baratoi ac ymgynghori ar y Canllawiau Cynllunio Atodol:

Datganiad Ymgynghori Hydref 2018 [759KB]

Atodiad 1.1  Sylwadau a dderbyniwyd ar Rwymedigaethau Cynllunio  2018 [186KB]

Atodiad 1.2  Sylwadau a dderbyniwyd ar Ganllaw Cynllunio Atodol- Tai Fforddiadwy 2018 [252KB]

Atodiad 1.3  Sylwadau a dderbyniwyd ar Fioamrywiaeth a Geoamrywiaeth 2018 [306KB]

Gellir darllen y daflen Cwestiynau Cyffredin am y Canllawiau Cynllunio Atodol  yma [163KB] .

Sylwer: Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy ar gyfer Anghenion Lleol (2011) a'r Canllaw Dylunio Preswyl (2004) a baratowyd o dan cyn Cynllun Datblygu Unedol Powys yn para i fod yn ystyriaethau cynllunio perthnasol tan eu bod yn cael eu disodli gan Ganllawiau Cynllunio Atodol y Cynllun Datblygu Lleol. 

Gellir gweld y rhain yma.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu