Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Canllawiau Cynllunio Atodol y CDLl

Bydd y Canllawiau Cynllunio Atodol yn darparu canllawiau cynllunio manwl ar gyfer polisiau a chynigion yng Nghynllun Datblygu Lleol mabwysiedig Powys.  Ar ol eu cymeradwyo, daw'r rhain yn ystyriaethau cynllunio perthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.


Cafodd y Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol eu cymeradwyo a'u mabwysiadu gan y Cyngor:

Tai Fforddiadwy [649KB]

Bioamrywiaeth a Geoamrywiaeth [1MB]

Rhwymedigaethau Cynllunio [575KB]

Tirwedd [2MB]

Ardaloedd Cadwraeth - CCA [2MB]

Ardaloedd Cadwraeth - Crynodeb [379KB]

Ddylunio Preswyl - Crynodeb [850KB]

Ffurflen Prawf Trylifiad ar gyfer cynigion draenio nad ydynt yn brif gyflenwad [200KB]

Cafodd y Canllawiau Cynllunio Atodol eu paratoi yn unol a'r  Protocol Canllawiau Cynllunio Atodol [759KB]

Yma, gallwch weld Datganiad Ymgynghori sy'n sôn am y broses o baratoi ac ymgynghori ar y Canllawiau Cynllunio Atodol:

Datganiad Ymgynghori Hydref 2018 [759KB]

Atodiad 1.1  Sylwadau a dderbyniwyd ar Rwymedigaethau Cynllunio  2018 [186KB]

Atodiad 1.2  Sylwadau a dderbyniwyd ar Ganllaw Cynllunio Atodol- Tai Fforddiadwy 2018 [252KB]

Atodiad 1.3  Sylwadau a dderbyniwyd ar Fioamrywiaeth a Geoamrywiaeth 2018 [306KB]

Gellir darllen y daflen Cwestiynau Cyffredin am y Canllawiau Cynllunio Atodol  yma [163KB] .

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu