Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Canllawiau Cynllunio Atodol y CDLl

Bydd y Canllawiau Cynllunio Atodol yn darparu canllawiau cynllunio manwl ar gyfer polisiau a chynigion yng Nghynllun Datblygu Lleol mabwysiedig Powys.  Ar ol eu cymeradwyo, daw'r rhain yn ystyriaethau cynllunio perthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

Ymgynghoriad Cyhoeddus Ionawr 2020

Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol (drafft) canlynol ar gael nawr ar gyfer ymgynghori â'r cyhoedd.  Mae'n bosibl cyflwyno sylwadau ar y dogfennau drafft isod rhwng dydd Llun 20 Ionawr 2020 a dydd Gwener 28 Chwefror 2020.  Rhaid i'r Tîm Polisïau Cynllunio dderbyn sylwadau erbyn 5 pm dydd Gwener 28 Chwefror 2020.  Bydd sylwadau a ddaw i law wedi'r dyddiad hyn yn cael eu diystyru.   Mae'r ffurflen isod ar gyfer cyflwyno sylwadau'n cynnwys manylion ar sut i anfon sylwadau ac i le i anfon eich sylwadau.  Mae manylion cysylltu â'r Tîm Polisïau Cynllunio hefyd i'w gweld isod.

Drafft Ymgynghori ar Ganllawiau Cynllunio Atodol Archaeoleg [1MB] Drafft Ymgynghori ar Ganllawiau Cynllunio Atodol Draenio Tir a Llifogydd [703KB] Canllawiau Cynllunio Atodol - Yr Amgylchedd Hanesyddol gan gynnwys y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol [1MB]
Ffurflen sylwadau ar Archaeoleg [53KB] Ffurflen sylwadau ar Draenio Tir a Llifogydd [30KB] Ffurflen sylwadau ar yr Amgylchedd Hanesyddol [30KB]


Cafodd y Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol eu cymeradwyo a'u mabwysiadu gan y Cyngor:

Tai Fforddiadwy [649KB]

Bioamrywiaeth a Geoamrywiaeth [1MB]

Rhwymedigaethau Cynllunio [575KB]

Tirwedd [2MB]

Ardaloedd Cadwraeth - CCA [2MB]

Ardaloedd Cadwraeth - Crynodeb [379KB]

Ddylunio Preswyl - Crynodeb [850KB]

Ffurflen Prawf Trylifiad ar gyfer cynigion draenio nad ydynt yn brif gyflenwad [200KB]

Cafodd y Canllawiau Cynllunio Atodol eu paratoi yn unol a'r  Protocol Canllawiau Cynllunio Atodol [759KB]

Yma, gallwch weld Datganiad Ymgynghori sy'n sôn am y broses o baratoi ac ymgynghori ar y Canllawiau Cynllunio Atodol:

Datganiad Ymgynghori Hydref 2018 [759KB]

Atodiad 1.1  Sylwadau a dderbyniwyd ar Rwymedigaethau Cynllunio  2018 [186KB]

Atodiad 1.2  Sylwadau a dderbyniwyd ar Ganllaw Cynllunio Atodol- Tai Fforddiadwy 2018 [252KB]

Atodiad 1.3  Sylwadau a dderbyniwyd ar Fioamrywiaeth a Geoamrywiaeth 2018 [306KB]

Gellir darllen y daflen Cwestiynau Cyffredin am y Canllawiau Cynllunio Atodol  yma [163KB] .

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu