SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Canllawiau Cynllunio Atodol y CDLl

Bydd y Canllawiau Cynllunio Atodol yn darparu canllawiau cynllunio manwl ar gyfer polisiau a chynigion yng Nghynllun Datblygu Lleol mabwysiedig Powys.  Ar ol eu cymeradwyo, daw'r rhain yn ystyriaethau cynllunio perthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

Mae'r Cyngor wrthi'n ymgynghori ar CCA Drafft Cynllun Lle Y Drenewydd a Llanllwchaearn a gellir ei ddarllen yma.   

Os hoffech gyflwyno sylwadau, mae ffurflen sylwadau/cynrychiolaeth ar gael isod a dylid ei dychwelyd drwy e-bost i y ldp@powys.gov.uk erbyn 5.00 pm ddydd Mawrth 9 Mawrth. 

Ceir rhagor o wybodaeth am y CCA Drafft a'r ymgynghoriad hwn yn y Ddogfen Gryno [157KB] .

Ffurflen Sylwadau Cynllun Lle Y Drenewydd a Llanllwchaearn [40KB]


Cafodd y Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol eu cymeradwyo a'u mabwysiadu gan y Cyngor:

Cafodd y Canllawiau Cynllunio Atodol eu paratoi yn unol a'r  Protocol Canllawiau Cynllunio Atodol [759KB]

Yma, gallwch weld Datganiad Ymgynghori sy'n sôn am y broses o baratoi ac ymgynghori ar y Canllawiau Cynllunio Atodol:

Datganiad Ymgynghori Hydref 2018 [759KB]

Atodiad 1.1  Sylwadau a dderbyniwyd ar Rwymedigaethau Cynllunio  2018 [186KB]

Atodiad 1.2  Sylwadau a dderbyniwyd ar Ganllaw Cynllunio Atodol- Tai Fforddiadwy 2018 [252KB]

Atodiad 1.3  Sylwadau a dderbyniwyd ar Fioamrywiaeth a Geoamrywiaeth 2018 [306KB]

Gellir darllen y daflen Cwestiynau Cyffredin am y Canllawiau Cynllunio Atodol  yma [163KB] .

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu