1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Newyddion diweddaraf y CDLl

Newyddion diweddaraf

Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft ar Ardaloedd Cadwraeth a fersiwn diwygiedig o'r Canllaw Dylunio Preswyl yn barod i'w gweld can y cyhoedd.  Bydd y rhain yn destun ymgynghori rhwng dydd Gwener 9 Awst a dydd Gwener 20 Medi 2019.  Gallwch gyflwyno sylwadau ar y canllawiau drafft dros e-bost neu trwy lythyr a rhaid eu derbyn erbyn 5 pm dydd Gwener 20 Medi 2019.

Gallwch weld y dogfennau drafft a'r ffurflenni ar gyfer cyflwyno sylwadau yma .

Y sefyllfa bresennol

(diweddarwyd 7 Awst 2019)

Gyda diwedd yr archwiliad cyhoeddus ar Gynllun Datblygu Lleol Powys a derbyn adroddiad yr Arolygydd, mabwysiadodd y Cyngor y Cynllun Datblygu Lleol ar 17 Ebrill 2018 a daeth i rym ar unwaith.

Yma fe welwch gopïau o'r Cynllun mabwysiedig, y Datganiad Mabwysiadu a'r holl ddogfennau eraill gan gynnwys Adroddiad yr Arolygydd.

Mae'r canllawiau cynllunio atodol ar Dai Fforddiadwy, Bioamrywiaeth a Geoamrywiaeth, Rhwymedigaethau Cynllunio, Tirwedd ac Ynni Adnewyddadwy wedi cael eu mabwysiadu gan y Cyngor a gallwch eu gweld yma.

 

 

Cyswllt

  • Ebost: ldp@powys.gov.uk
  • Teleffon: 01597 826000
  • Cyfeiriad: Polisi Cynllunio, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG
  •  

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu