1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Newyddion diweddaraf y CDLl

Newyddion diweddaraf

Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar y Canllawiau Cynllunio Atodol drafft - Tirwedd ac Ynni Adnewyddadwy nawr wedi cau.  Bydd y Cyngor yn ystyried y sylwadau sydd wedi dod i law ac yn diwygio'r Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) yn briodol. 

Bydd y Canllawiau Cynllunio Atodol mabwysiedig ar gael ar wefan y CCA ym mis Mai 2019.

Y sefyllfa bresennol

(diweddarwyd 17 Hydref 2018)

Gyda diwedd yr archwiliad cyhoeddus ar Gynllun Datblygu Lleol Powys a derbyn adroddiad yr Arolygydd, mabwysiadodd y Cyngor y Cynllun Datblygu Lleol ar 17 Ebrill 2018 a daeth i rym ar unwaith.

Yma fe welwch gopïau o'r Cynllun mabwysiedig, y Datganiad Mabwysiadu a'r holl ddogfennau eraill gan gynnwys Adroddiad yr Arolygydd.

Cafodd y Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Fforddiadwy, Bioamrywiaeth a Geoamrywiaeth a Rhwymedigaethau Cynllunio eu cymeradwyo a'u mabwysiadu gan y cyngor ar 9 Hydref 2018 a byddan nhw'n cael eu llwytho yma.

 

 

Cyswllt

  • Ebost: ldp@powys.gov.uk
  • Teleffon: 01597 826000
  • Cyfeiriad: Polisi Cynllunio, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG
  •  

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu