gwelededd ddewislen symudol Toggle

Newyddion diweddaraf y Polisi Cynllunio

Mae'r Cyngor yn gweithio yn unol â'r Cytundeb Cyflwyno (CC) a gytunwyd ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid (CDLlA).

Mae'r Cytundeb Cyflwyno yn dynodi'r Amserlen a'r Cynllun Cynhwysiant Cymunedol sy'n arwain at Archwiliad annibynnol o'r Cynllun cyn ei fabwysiadu (dyddiad targed o 2026). Mae'r CC ar gael ar dudalen we'r Cynllun Datblygu Lleol Amnewid (2022 - 2037) ochr yn ochr â'r Adroddiad Arolwg sy'n ymwneud â'r CDLl presennol ac yn esbonio'r cefndir i'r penderfyniad i symud ymlaen gyda chynllun datblygu amnewid.

Rydym yng nghamau cychwynnol y broses o gasglu tystiolaeth. Ar hyn o bryd, rydym yn gwahodd sylwadau ar ddau set o ddogfennau - Y Fethodoleg Asesu Safleoedd Ymgeisiol a'r Prosesau Asesu i Lunio Cynllun, Rhaid gwneud sylwadau erbyn 10 Hydref 2022. Edrychwch ar y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid (2022 - 2037) am ragor o wybodaeth gan gynnwys dolenni i'r wefan ymgynghori lle y gallwch weld a gwneud sylwadau ar y dogfennau.