SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Strategaeth CDLl a Ffefrir

Bu Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar Strategaeth a Ffefrir y CDLl ym mis Mawrth / Ebrill 2012.

Roedd hyn er mwyn sefydlu Strategaeth a Ffefrir y Cyngor ar gyfer y datblygiad a'r defnydd o dir ym Mhowys yn ystod y camau cychwynnol o'r gwaith i baratoi Cynllun Datblygu Lleol Powys.

Nod y strategaeth oedd i ddynodi gweledigaeth ac amcanion ar gyfer y CDLl yn seiliedig ar ddealltwriaeth o nodweddion, problemau ac anghenion y Sir a'r cymunedau mae'n ei gefnogi.  Diben arall y Strategaeth a Ffefrir oedd i ystyried opsiynau cychwynnol ar faint o dir y dylai'r CDLl ei ddyrannu ar gyfer aneddiadau, cyflogaeth a masnach a pha aneddiadau fyddai mwyaf addas ar gyfer y twf hwn.

Sylwer bod cynnwys y ddogfen hon wedi'i ddisodli gan y CDLl Adnau Drafft diwygiedig (2015). 

 

Strategaeth a Ffefrir y CDLl Mawrth 2012 [2MB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu