Gwerthusiad Cynaliadwyedd Atodiad 4

Cynhaliwyd Gwerthusiad Cynaliadwyedd o 103 o aneddleoedd ym Mhowys i gynorthwyo gyda'r gwaith o lunio'r hierarchaeth aneddleoedd y Cynllun Datblygu Lleol.  Gellir gweld gwerthusiadau o aneddleoedd unigol o dan y penawdau Trefi, Pentrefi Mawr a Phentrefi Bach.

Dogfen Dechnegol - Saesneg yn unig

Trefi [3MB]

Pentrefi Mawr [11MB]

Pentrefi Bach [12MB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu