SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cynnig (Y Trallwng)

CynllunGorchymyn Cyngor Sir Powys (Amrywiol Strydoedd, Y Trallwng) (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio) 2016
LleoliadAmrywiol Strydoedd, Y Trallwng, Powys
DisgrifiadMae Cyngor Sir Powys yn cynnig gwneud Gorchymyn traffig newydd i amrywio a chyflwyno cyfyngiadau aros a llwytho newydd ar rwydwaith ffyrdd sirol a chefnffyrdd yn Y Trallwng. Cynigir yr addasiadau yma er mwyn gwella llif y traffig trwy'r dref, gwella diogelwch y briffordd, atal parcio niwsans ar y troetffyrdd a'r llwybrau cerbydau a safoni amseroedd aros ar y briffordd. Nid yw'r cynnig yn ceisio cyflwyno cynllun trwydded parcio ar y stryd i drigolion y Trallwng gan fod y polisi yma'n dal yn y cyfnod treialu, ac nid yw ar gael hyd yma i'w gyflwyno i drefi eraill ym Mhowys. Mae'r cyfyngiadau aros a llwytho sy'n effeithio ar y cefnffyrdd yn cael eu gwneud ar ran Llywodraeth Cymru, yn rhinwedd ei grym fel Awdurdod Cefnffyrdd.

Dogfennau:

Datganiad o Resymau [61KB]  
Gorchymyn Traffig - Y Trallwng (Drafft) [119KB]  
Hysbysiad Cyntaf yn y Wasg [26KB]  
  
Cynllun Cod Mynegai'r Ardal [827KB] Area code DL123 [289KB]
Area code DM121 [264KB] Area code DM122 [328KB]
Area code DM123 [561KB] Area code DM124 [330KB]
Area code DM125 [272KB] Area code DN122 [309KB]
Area code DN123 [411KB] Area code DN124 [394KB]
Area code DN125 [295KB] Area code DO121 [296KB]
Area code DO122 [316KB] Area code DO123 [278KB]
Area code DO124 [269KB] Area code DO125 [264KB]

 

Contacts

  • Email: traffic@powys.gov.uk
  • Phone: 01597 827465
  • Address: Traffic Management, Powys County Hall, Spa Road East, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LG

 

Feedback about a page here

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu