Dailliannau - Y Trallwng

Cyfarfu Pwyllgor Sir Drefaldwyn ar 7 Medi 2016 i ystyried y sylwadau a dderbyniwyd yn ystod proses yr ymgynghoriad cyhoeddus. Gellir gweld agenda a chofnodion y cyfarfod yma.

Penderfynodd y pwyllgor y dylai'r Gorchymyn Traffig Ardal, mewn ymgynghoriad â'r aelod(au) lleol a'r Cadeirydd, adolygu'r adroddiad a phenderfynu'r canlyniad i'r sir yn amodol ar ddiwygiadau llai yn cael eu gwneud yn unig.

Yn dilyn archwiliad o'r safle, penderfynodd yr aelodau i benderfynu yn erbyn y gwrthwynebiadau a dderbyniwyd mewn perthynas â ffyrdd y sir, ac i wneud argymhelliad y dylid penderfynu yn erbyn y gwrthwynebiadau i gefnffyrdd. Derbyniodd yr awdurdod cefnffyrdd yr argymhelliad hwn. Cyflwynwyd adroddiad gwybodaeth ym Mhwyllgor Sir Drefaldwyn ar y 9 Tachwedd 2016 - gellir gweld yr adroddiad hwn yma

Fe wnaeth yr adran briffyrdd orchymyn traffig ar 19 Rhagfyr a fydd yn dod i rym ar 23 Ionawr 2017. Bydd y newidiadau sy'n angenrheidiol i farciau ffordd ac arwyddion ffordd o fewn y dref yn cael eu cynnal ymhen amser.

 

Lawrlwythwch y Gorchymyn a Gymeradwywyd yma [120KB]

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu