SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cynnig - Drenewydd

CynllunTref Y Drenewydd - Adolygu cyfyngiadau parcio Dim Aros / Llwytho ar unrhyw adeg.
LleoliadAmryw yn nhref Y Drenewydd
DisgrifiadBwriad y cyfyngiadau aros/llwytho hyn yw sicrhau diogelwch ac hefyd i atal pobl rhag parcio ar y troedffyrdd a rhwystro cerddwyr.

Gorchymyn (Amryw Strydoedd Y Drenewydd)(Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio)(Eithrio Deiliaid Trwyddedau Aros am gyfnod byr) 2015

Ar ôl i Gyngor Sir Powys gyflwyno Gorchymyn Gorfodi Sifil ar dramgwyddau parcio, daeth nifer o anghysondebau, diffygion a phroblemau parhaus i'r amlwg sy'n gysylltiedig â'r cyfyngiadau presennol ar lwytho a pharcio ar y stryd.

Derbyniwyd cais hefyd i arbrofi cynllun parcio i drigolion mewn sawl rhan o'r dref.

O ganlyniad, cynhaliwyd adolygiad yn Y Drenewydd o'r holl gyfyngiadau aros a llwytho ar y stryd ac ymgynghori â'r trigolion hynny fydd yn cael eu heffeithio gan y cynnig i gyflwyno parthau parcio i drigolion.

Erbyn hyn rydym yn cynnig nifer o newidiadau i wneud yn fawr o'r mannau parcio sydd ar gael ar y stryd; cael gwared ar fannau parcio a llwytho sy'n atal llif diogel y traffig a cherddwyr a fyddai fel arall yn cael eu peryglu gan barcio byrbwyll a niwsans; creu mannau llwytho penodol yng nghanol y dref ar gyfer cerbydau nwyddau; a chreu mannau parcio penodol i drigolion mewn dau barth i roi cyfle iddynt barcio heb gyfyngiadau amser os oes ganddynt drwyddedau addas.

Dogfennau:

Gorchymyn Drafft [129KB]    
Rhybudd Cyntaf [18KB]    
Area index code plan [1MB]    
Area code CL190 [266KB] Area code CM188 [260KB] Area code CM189 [297KB] Area code CM190 [338KB]
Area code CN190 [333KB] Area code CN192 [303KB]   
Area code CO186 [278KB] Area code CO189 [317KB] Area code CO189 [317KB] Area code CO191 [290KB]
Area code CP184 [312KB] Area code CP185 [373KB] Area code CP186 [522KB] Area code CP187 [620KB]
Area code CP188 [504KB] Area code CP189 [393KB] Area code CP190 [307KB] Area code CP190 [307KB]
Area code CQ186 [336KB] Area code CQ187 [352KB] Area code CQ188 [363KB] Area code CQ189 [330KB]
Area code CR186 [289KB] Area code CR187 [302KB] Area code CR188 [284KB] Area code CR189 [236KB]
Area code CS186 [267KB]    
Resident permit zone A [298KB] Resident permit zone B [324KB]   

 

Contacts

  • Email: traffic@powys.gov.uk
  • Phone: 01597 827465
  • Address: Traffic Management, Powys County Hall, Spa Road East, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LG

 

Feedback about a page here

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu