Deilliannau - Drenewydd

Cyfarfu Pwyllgor Sir Drefaldwyn ar 3 Mehefin 2015 i ystyried y sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y broses ymgynghori cyhoeddus.  Gallwch weld yr agenda a chofnodion y cyfarfod.

Cytunodd y pwyllgor i israddio'r cyfyngiadau arfaethedig yng nghyffiniau cyfagos Vaynor Store, Heol Vaynor a'r siop ar y Lower Canal Road i gwrdd ag anghenion cwsmeriaid.  Mae'r cynlluniau diwygiedig yn dangos y cyfyngiadau aros a gymeradwywyd y tu allan i'r safleoedd hyn a gellir eu gweld ar y dogfennau PDF isod.

Cymeradwywyd yr holl gyfyngiadau aros a llwytho arfaethedig i'w gweithredu o fewn y dref fel y'i cynigwyd o dan y cam ymgynghori cyhoeddus.

Bydd yr awdurdod priffyrdd yn cyhoeddi'r gorchymyn traffig ac yn gwneud y newidiadau angenrheidiol i'r marciau ar y ffordd a'r arwyddion cysylltiedig yn y dref maes o law.

 

Area Code CL190 [264KB] Area Code CM190 [336KB]
Area Code CQ186 [339KB] Area Code CQ187 [347KB]
Newtown order maps [4MB] Newtown order definitions [609KB]
Newtown prohibition order [29KB]  

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu