1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Ffurflen i wneud apêl

Fel rhywun sy'n rhedeg busnes bwyd, mae gennych chi hawl dan Adran 5 Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013, i apelio yn erbyn sgôr hylendid bwyd a roddwyd i'r sefydliad os:

a)  nad ydych chi'n cytuno bod y sgôr yn adlewyrchiad cywir o'r safonau hylendid a welwyd yn y sefydliad ar adeg yr archwiliad,

b)  ydych chi'n credu na ddefnyddiwyd y meini prawf sgorio'n gywir wrth benderfynu ar eich sgôr hylendid bwyd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu