Gwybodaeth 2011 y Cyfrifiad

Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Is

yw ardaloedd daearyddol llai, sydd yn nodweddiadol gyda 1,600 o bobl a 670 o eiddo.

Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Canol

ardal ddaearyddol llawer mwy eang, sy'n cynnwys nifer o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Is. Yn nodweddiadol, bydd yna 7,800 o bobl a 2,000 o aelwydydd ynddynt a byddant o fewn ffiniau Awdurdodau Lleol.

Rhanbarthau Etholiadol

Mae'r data a gesglir hefyd yn cael ei ddadansoddi gan Adrannau Etholiadol, fodd bynnag mae'r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach yn faint llawer mwy unffurf sy'n golygu bod modd gwneud cymariaethau mwy ystyrlon.

Cynghorau Cymuned

Mae'r data a gesglir hefyd yn cael ei ddadansoddi gan Gynghorau Cymuned, fodd bynnag mae'r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach yn faint llawer mwy unffurf sy'n golygu bod modd gwneud cymariaethau mwy ystyrlon.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu