1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Ffiniau Ardaloedd Cadwraeth

Cliciwch ar enw'r Ardal Gadwraeth berthnasol i lawrlwytho'r map sy'n dangos ffiniau'r Ardal Gadwraeth. Mae llinell borffor fras yn dangos y ffinau.

Erthygl 4 - Ym Mhowys (y tu allan i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog) mae pump Cyfarwyddeb Erthygl 4 sy'n ymwneud â threftadaeth adeiledig. Mae cyfarwyddebau Erthygl 4(2) yn berthnasol i Lanidloes, Tref-y-Clawdd, Machynlleth a Llanandras ac Erthygl 4(1) mewn grym yn Llandrindod. Darllen Rhagor

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu