SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ffiniau Ardaloedd Cadwraeth

Cliciwch ar enw'r Ardal Gadwraeth berthnasol i lawrlwytho'r map sy'n dangos ffiniau'r Ardal Gadwraeth. Mae llinell borffor fras yn dangos y ffinau.

 

Erthygl 4 - Ym Mhowys (y tu allan i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog) mae pump Cyfarwyddeb Erthygl 4 sy'n ymwneud â threftadaeth adeiledig. Mae Cyfarwyddiadau Erthygl 4 yn gymwys yn Nhref-y-clawdd, Llandrindod, Llanidloes, Machynlleth a Llanandras.   Yn yr ardaloedd hyn, bydd angen caniatâd cynllunio yn awtomatig ar gyfer mathau penodol o ddatblygiadau i rannau o adeiladau sy'n wynebu'r briffordd, neu yn achos Llandrindod, lle byddai datblygiad yn weladwy o'r ffordd fawr neu o fan agored cyhoeddus.   Er yn ardaloedd Erthygl 4 Tref-y-clawdd a Llanidloes, mae'r cyfarwyddyd yn gymwys i'r holl eiddo. Ar gyfer mwy o wybodaeth ar Erthygl 4, cysylltwch â'r Awdurdod Cynllunio Lleol.

 

Lawrlwytho

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu