Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Ffurflenni cais cynllunio

Noder mai dim ond un set gyflawn o'r ffurflen gais a dogfennau cysylltiedig y mae Cyngor Sir Powys yn gofyn i chi eu cyflwyno. Nid oes angen copiau ychwanegol.

001Cais gan Ddeiliad Ty ar gyfer caniatâd cynllunio am waith neu ymestyn annedd.Lawrlwytho
 001 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
002Cais gan Ddeiliad Ty ar gyfer caniatâd cynllunio am waith neu ymestyn anedd a chaniatâd ardal gadwraethLawrlwytho
 002 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
003Cais gan ddeiliad ty am ganiatâd cynllunio am waith ar /neu ymestyn annedd a chaniatâd adeilad rhestredig.Lawrlwytho
 003 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
004Cais am ganiatâd cynllunioLawrlwytho
 004 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
005Cais ar gyfer caniatâd cynllunio amlinellol gyda rhai materion wedi'u cadw'n ôlLawrlwytho
 005 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
006Cais ar gyfer cais cynllunio amlinellol gyda'r holl faterion wedi'u cadw'n ôlLawrlwytho
 006 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
007Cais cynllunio a chaniatâd ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraethLawrlwytho
 007 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
008Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig ar gyfer newid, ymestyn neu ddymchwel adeilad rhestredigLawrlwytho
 008 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
009Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd i arddangos hysbyseb(iadau)Lawrlwytho
 009 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
010Cais am ganiatâd ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraeth.Lawrlwytho
 010 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
011Cais am ganiatâd adeilad rhestredig ar gyfer newid, ymestyn neu ddymchwel adeilad rhestredigLawrlwytho
 011 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
012Cais ar gyfer caniatâd i arddangos hysbyseb(ion)Lawrlwytho
 012 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
014Cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon ar gyfer defnydd neu weithrediad neu weithgaredd gan gynnwys y rheiny sy'n torri'r amod cynllunioLawrlwytho
 014 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
015Cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon ar gyfer defnydd neu ddatblygiad arfaethedigLawrlwytho
 015 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
016Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad arfaethedig ym maes amaethyddol neu goedwigaeth - adeilad arfaethedigLawrlwytho
 016 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
017Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad arfaethedig amaethyddol neu goedwigaeth - ffordd arfaethedigLawrlwytho
 017 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
018Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad amaethyddol neu goedwigaeth - cloddio/gwastraffLawrlwytho
 018 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
019Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad amaethyddiaeth neu goedwigaeth - tanc pysgod arfaethedig (cawell)Lawrlwytho
 019 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
020Ffurflen gais am hysbysiad ymlaen llaw o ddatblygiad arfaethedig ar gyfer datblygiad a ganiateir gan weithredwyr systemau cod telegyfathrebuLawrlwytho
 020 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
021Cais i gael gwared ar WrychLawrlwytho
 021 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
022Cais am hysbysiad ymlaen llaw am waith dymchwel arfaethedigLawrlwytho
 022 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
023Cais i gymeradwyo materion wedi'u cadw'n ôl yn dilyn caniatâd amlinellolLawrlwytho
 023 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
025 & 026Cais i gael gwared neu amrywio amod yn dilyn caniatâd cynllunioLawrlwytho
 025 & 026 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
027Cais i gymeradwyo manylion sydd wedi'u cadw'n ôl gan amodLawrlwytho
 027 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
031Cais i wneud gwaith coed: gwaith ar goed sydd dan orchymyn Cadw Coed (TPO) a/neu Rybudd o Waith Arfaethedig ar Goed mewn Ardaloedd Cadwraeth (CA)Lawrlwytho
 031 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho
034Cais am ddiwygiad ansylweddol ar ôl i ganiatâd cynllunio gael ei roiLawrlwytho
 034 Nodiadau CyfarwyddydLawrlwytho

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu