SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ffurflenni cais cynllunio

Noder mai dim ond un set gyflawn o'r ffurflen gais a dogfennau cysylltiedig y mae Cyngor Sir Powys yn gofyn i chi eu cyflwyno. Nid oes angen copiau ychwanegol.

001 - Cais gan Ddeiliad Ty ar gyfer caniatâd cynllunio am waith neu ymestyn annedd.
001 Nodiadau Cyfarwyddyd

002 - Cais gan Ddeiliad Ty ar gyfer caniatâd cynllunio am waith neu ymestyn anedd a chaniatâd ardal gadwraeth
002 Nodiadau Cyfarwyddyd

003 - Cais gan ddeiliad ty am ganiatâd cynllunio am waith ar /neu ymestyn annedd a chaniatâd adeilad rhestredig.
003 Nodiadau Cyfarwyddyd

004 - Cais am ganiatâd cynllunio
004 Nodiadau Cyfarwyddyd

005 - Cais ar gyfer caniatâd cynllunio amlinellol gyda rhai materion wedi'u cadw'n ôl
005 Nodiadau Cyfarwyddyd

006 - Cais ar gyfer cais cynllunio amlinellol gyda'r holl faterion wedi'u cadw'n ôl
006 Nodiadau Cyfarwyddyd

007 - Cais cynllunio a chaniatâd ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraeth
007 Nodiadau Cyfarwyddyd

008 - Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig ar gyfer newid, ymestyn neu ddymchwel adeilad rhestredig
008 Nodiadau Cyfarwyddyd

009 - Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd i arddangos hysbyseb(iadau)
009 Nodiadau Cyfarwyddyd

010 - Cais am ganiatâd ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraeth.
010 Nodiadau Cyfarwyddyd

011 - Cais am ganiatâd adeilad rhestredig ar gyfer newid, ymestyn neu ddymchwel adeilad rhestredig
011 Nodiadau Cyfarwyddyd

012 - Cais ar gyfer caniatâd i arddangos hysbyseb(ion)
012 Nodiadau Cyfarwyddyd

014 - Cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon ar gyfer defnydd neu weithrediad neu weithgaredd gan gynnwys y rheiny sy'n torri'r amod cynllunio
014 Nodiadau Cyfarwyddyd

015 - Cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon ar gyfer defnydd neu ddatblygiad arfaethedig
015 Nodiadau Cyfarwyddyd

016 - Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad arfaethedig ym maes amaethyddol neu goedwigaeth - adeilad arfaethedig
016 Nodiadau Cyfarwyddyd

017 - Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad arfaethedig amaethyddol neu goedwigaeth - ffordd arfaethedig
017 Nodiadau Cyfarwyddyd

018 - Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad amaethyddol neu goedwigaeth - cloddio/gwastraff
018 Nodiadau Cyfarwyddyd

019 - Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad amaethyddiaeth neu goedwigaeth - tanc pysgod arfaethedig (cawell)
019 Nodiadau Cyfarwyddyd

020 - Ffurflen gais am hysbysiad ymlaen llaw o ddatblygiad arfaethedig ar gyfer datblygiad a ganiateir gan weithredwyr systemau cod telegyfathrebu
020 Nodiadau Cyfarwyddyd

021 - Cais i gael gwared ar Wrych
021 Nodiadau Cyfarwyddyd

022 - Cais am hysbysiad ymlaen llaw am waith dymchwel arfaethedig
022 Nodiadau Cyfarwyddyd

023 - Cais i gymeradwyo materion wedi'u cadw'n ôl yn dilyn caniatâd amlinellol
023 Nodiadau Cyfarwyddyd

025 / 026 - Cais i gael gwared neu amrywio amod yn dilyn caniatâd cynllunio
025 / 026 Nodiadau Cyfarwyddyd

027 - Cais i gymeradwyo manylion sydd wedi'u cadw'n ôl gan amod
027 Nodiadau Cyfarwyddyd

031 - Cais i wneud gwaith coed: gwaith ar goed sydd dan orchymyn Cadw Coed (TPO) a/neu Rybudd o Waith Arfaethedig ar Goed mewn Ardaloedd Cadwraeth (CA)
031 Nodiadau Cyfarwyddyd

034 - Cais am ddiwygiad ansylweddol ar ôl i ganiatâd cynllunio gael ei roi
034 Nodiadau Cyfarwyddyd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu