gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Staff Rheng Flaen (Plant)

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

Dysgu am gefnogaeth i'r teulu, gofal plant a moderneiddio trwy amrywiaeth o dduliau i ddatblygu a gwella modelau, syniadau a phrosesau. Yn trafod y prif feysydd asesu, gwaith ymyrraeth a defnyddio strategaethau a thechnegau i gefnogi.