1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Hyfforddiant Iechyd Meddwl a Lles Emosiynol

Cefnogi unigolion i gyflawni eu potensial, trwy raglen hyfforddi i gynnig sgiliau i bobl broffesiynol i roi cefnogaeth mewn ffordd sensitif ac effeithiol. Gyda phwyslais ar adnabod a dynodi peryglon ac egwyddorion, meithrin hyder, herio a hyrwyddo perthnasoedd a'r modelau, arwyddion a symptomau sydd eu hangen i gefnogi.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu