Hyfforddiant Iechyd Meddwl a Lles Emosiynol

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn trefnu'r hyfforddiant nesaf, dewch nôl yn fuan i weld beth sydd ar gael.

Cefnogi unigolion i gyflawni eu potensial, trwy raglen hyfforddi i gynnig sgiliau i bobl broffesiynol i roi cefnogaeth mewn ffordd sensitif ac effeithiol. Gyda phwyslais ar adnabod a dynodi peryglon ac egwyddorion, meithrin hyder, herio a hyrwyddo perthnasoedd a'r modelau, arwyddion a symptomau sydd eu hangen i gefnogi.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu