SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Darparwyr Gofal Plant

Grwp traws-asiantaethol yw Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Powys (PPPI) sydd â chyfrifoldeb strategol trosfwaol dros gynllunio, datblygu a chomisiynu gwasanaethau i ddiwallu anghenion pob plentyn ac unigolyn ifanc. Ei rol yw sicrhau a galluogi cydweithrediad rhyngasiantaethol effeithiol i wella deilliannau i blant a phobl ifanc. Mae gweithlu sydd wedi'i hyfforddi'n dda yn allweddol i gyflwyno gwasanaethau o ansawdd i blant a phobl ifanc.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu