Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Hyfforddiant Darparwyr Gofal Plant

Childcare providers training

Mae hyfforddiant gofal plant yn hanfodol ym mhob lleoliad. Mae'n sicrhau bod staff yn cael eu hyfforddi yn unol â gofynion AGC ac yn gwella eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth i ddarparu'r gofal gorau posibl.

Gwnewch yn siŵr bod eich staff yn parhau i ddiweddaru eu hyfforddiant, eu dysgu a'u datblygiad, drwy fynychu hyfforddiant gloywi rheolaidd. Mae hyn yn golygu y byddant bob amser yn gyfarwydd â'r polisïau, y gweithdrefnau, yr arferion a'r ddeddfwriaeth ddiweddaraf.

Ymhlith yr hyfforddiant gorfodol pwysicaf sy'n ofynnol gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) mae:

I gael rhagor o wybodaeth am ddarparwyr gofal plant a sut i gofrestru, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd