Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Hyfforddiant AIM

Darparwr y Cwrs

The AIM Project 

Nod

  • Wedi'i dargedu at weithwyr proffesiynol profiadol sy'n gweithio gyda phobl ifanc ag ymddygiadau rhywiol niweidiol (HSB)

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Mae'n darparu sgiliau i'r ymarferydd allu dadansoddi ymddygiad rhywiol niweidiol i greu proffiliau risg ac angen a datblygu cynlluniau diogelwch effeithioldrwy lunio achosion.

Dyddiad a Amseroedd

  • 17 a 18 Mehefin 2024, 09:30-16:30

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau