SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Sesiwn Gynefino - Gwasanaethau Plant

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: Cyngor sir Powys 

 

Nod

Cyflwyniad - Rheolwr Busnes

Cwrdd â'r Cyfarwyddwr (os yw ar gael)

Cwrdd â'r Pennaeth Gwasanaeth (os yw ar gael)

Prif Ddeilliannau Dysgu

Bydd Uwch-reolwr yn rhoi amlinelliad byr o'r rôl, cyfrifoldebau.

TGCh - sicrhau fod problemau cychwynnol wedi'u datrys / rhoi offer.

Adnoddau Dynol

Iechyd a Diogelwch - Arweinydd Iechyd a Diogelwch / Rheolwr Busnes

Gorolwg Ariannol

 

DyddiadAmseroeddLleoliadau
   

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu