Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Ail-lunio Honiadau a Chwrs Gofal Mwy Diogel

Darparwr y Cwrs

The Fostering Network Wales

Nodau

  • Rhoi dealltwriaeth fwy clir i'r holl gyfranogwyr o'r cymhlethdodau a'r heriau rheoli honiadau mor gadarnhaol â phosibl wrth gadw'r plentyn yn ganolog i bob cynllun.

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Sicrhau bod llais y plentyn yn cael ei glywed pan wneir honiadau
  • Rhoi dealltwriaeth glir i gyfranogwyr o pam mae honiadau'n digwydd a'r prosesau i'w dilyn.
  • Egluro dulliau ymarfer cadarnhaol o gwmpas gofal mwy diogel.​
  • Amlygu'r pwysigrwydd o hunanofal ar gyfer gofalwyr maethu.

Dyddiad a Amseroedd

  • 16 Mai 2024, 10:00-14:30

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau