SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Profedigaeth a Cholled

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Nod y gweithdy hwn yw cynnig cyfle i gyfranogwyr i archwilio'r materion damcaniaethol ac ymarferol sydd ynghlwm â gweithio gydag unigolion sy'n nesáu at ddiwedd eu bywydau ac wrth gefnogi eu teuluoedd.

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • D eall teimladau personol am farwolaeth a marw a sut y gall teimladau o'r fath ddylanwadu ar gyflwyno gofal
  • Adnabod dulliau i gyfathrebu gyda chleientiaid a pherthnasau fel y bydd marwolaeth yn agosau
  • Ymwybyddiaeth o'r syniad o 'farwolaeth dda' a sut y gall eu gofal gyfrannu tuag at hyn
  • Trosolwg o'r syniadau damcaniaethol presennol am alar
  • Arddangos sgiliau newydd wrth ofalu am y sawl sy'n agosau at farwolaeth, gan ddangos sut y gall eu harfer hwyluso 'marwolaeth dda' a gallu deall sut y gall perthnasau ymateb wrth alaru

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu