Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Epilepsi (Oedolion yn unig)

Darparwr y Cwrs: Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd addysgu Powys (BIaP)

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Bydd y cynhaliwr yn derbyn trosolwg a'r wybodaeth ddiweddaraf am epilepsi a'i reolaeth.

Yn derbyn gwybodaeth am y gwahanol fathau o ffitiau epilepsi

Adnabod a disgrifio'r gwahanol fathau o ffitiau

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Disgrifio egwyddorion rheoli ffit epilepsi
  • Disgrifio effaith epilepsi ar ffordd o fyw
  • Disgrifio'r gwahaniaeth rhwng cyflwr epileptig a chyfres o ffitiau yn gywir
DyddiadLleoliadauAmseroedd

03/05/2019

Robert Owen House

10am - 1pm

10/06/2019

Neuadd Maldwyn - Committee Room

10am - 1pm

11/06/2019

Bronllys Hospital - Concert Hall

10am - 1pm

08/07/2019

Neuadd Maldwyn - Committee Room

10am - 1pm

16/07/2019

Hendre Ladus Ystradgynlais

10am - 1pm

06/08/2019

The Gwalia - Committee Room A

10am - 1pm

09/09/2019

Committee Room, Neuadd Maldwyn, Y Trallwng

1pm - 4pm

10/09/2019

Bronllys Hospital - Concert Hall

10am - 1pm

10/10/2019

NPTC, Y Drenewydd

10am - 1pm

15/10/2019

Hendre Ladus Ystradgynlais

10am - 1pm

05/11/2019

The Gwalia - Committee Room A

10am - 1pm

08/11/2019

NPTC, Y Drenewydd

10am - 1pm

10/12/2019

Neuadd Brycheiniog Brecon - Committee Room 2

10am - 1pm

14/01/2020

Hendre Ladus Ystradgynlais

10am - 1pm
17/01/2020NPTC, Y Drenewydd
 
10am - 1pm

11/02/2020

The Gwalia - Committee Room A

10am - 1pm

10/03/2020

Bronllys Hospital - Concert Hall

10am - 1pm
16/03/2020NPTC, Y Drenewydd10am - 1pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu