SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Epilepsi (Oedolion yn unig)

Darparwr y Cwrs: Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd addysgu Powys (BIaP)

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Bydd y cynhaliwr yn derbyn trosolwg a'r wybodaeth ddiweddaraf am epilepsi a'i reolaeth.

Yn derbyn gwybodaeth am y gwahanol fathau o ffitiau epilepsi

Adnabod a disgrifio'r gwahanol fathau o ffitiau

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Disgrifio egwyddorion rheoli ffit epilepsi
  • Disgrifio effaith epilepsi ar ffordd o fyw
  • Disgrifio'r gwahaniaeth rhwng cyflwr epileptig a chyfres o ffitiau yn gywir

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu