gwelededd ddewislen symudol Toggle

Hunanladdiad a Hunan Anafu

Hyfforddiant gan Autism Wellbeing

Nod

Mae'r cwrs hwn yn cynnig mewnwelediad i bynciau'n ymwneud â hunanladdiad a hunan anafu o safbwynt proffesiynol a phrofiad bywyd.

Bydd cyfleoedd i archwilio hunan-ofal a'r ymarferiad gorau ar gyfer goruchwylio i ymarferwyr yn cael eu cynnwys hefyd.

Dyddiadau

  • 4 Mai 2023, 9.30am - 4.30pm
  • 11 Ionawr 2024, 9.30am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau