SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Banc Gwybodaeth ar Lesiant

Bank

Croeso i'r Banc Gwybodaeth Llesiant! Yma gallwch chi gael hyd i wybodaeth a data am Bowys, dewiswch destun lles isod i chwilio'r data rhyngweithiol. 

Demograffeg

Gweld gwybodaeth am niferoedd y boblogaeth, amcanestyniadau poblogaeth, dwysedd y boblogaeth, man geni ac ethnigrwydd, nifer yr aelwydydd a maint yr aelwydydd a ffigurau amcanestyniadau aelwydydd.

Amgylchedd

Gweld gwybodaeth am reoli gwastraff, tipio anghyfreithlon, ansawdd aer, perygl o lifogydd, allyriadau carbon deuocsid, data ynni adnewyddadwy a'r defnydd o ynni ym Mhowys.

Economi

Gweld ystadegau o Bowys ynghylch band eang a ffonau symudol, busnesau, nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau, gweithwyr ar ffyrlo, gweithlu cyflogaeth a ffigurau cyflogaeth fesul diwydiant.

Diwylliant a Chymuned

Gweld gwybodaeth am gyfraddau troseddu, yr iaith Gymraeg, nifer a lladdwyd neu anafwyd yn ddifrifol ar ffyrdd, teithiau rheilffordd, tlodi a hyd a chyflwr y ffyrdd ym Mhowys.

Cymdeithasol

Gweld gwybodaeth am anabledd a cholli synhwyrau, gofalwyr di-dâl, oedi wrth drosglwyddo gofal, iechyd oedolion, ffordd o fyw a meincnodi ysgolion ym Mhowys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu