SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Papurau Ymchwil

Asesiad o Fannau Agored 2015 [615KB]

Asesiad o Fannau Agored - Trefi [29MB]

Asesiad o Fannau Agored - Pentrefi Mawr (Abercraf i'r Groes) [27MB]

Asesiad o Fannau Agored - Pentrefi Mawr (Ffordum i Lanymynech) [27MB]

Asesiad o Fannau Agored - Pentrefi Mawr (Llanllyr i Drewern) [16MB]

Asesiad o Fannau Agored - Atodiad 2 [1MB]

Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd - Cam 1 2012 [4MB]

Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd - Cam 2 2013 [463KB]

Cam 2 Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd - Atodiad A (Tabl o Asesiadau Safleoedd) [140KB]

Cam 2 Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd - Atodiad B (Nodiadau Technegol Modelu) [4MB]

Cam 2 Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd - Atodiad C (Mapiau Peryglon)  [26MB]

Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys:  Adroddiad Craidd  [877KB]

Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys:  Adroddiad Technegol 1 - Cyd-destun Cymdeithasol Economaidd  [713KB]

Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys: Adroddiad Technegol 2 - Gorolwg o'r Farchnad Eiddo a Dadansoddiad o'r Cyflenwad Eiddo [1MB]

Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys:  Adroddiad Technegol 2 - Gorolwg o'r Farchnad Eiddo a Dadansoddiad o'r Cyflenwad Eiddo - Atodiadau [13MB]

Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys:  Adroddiad Technegol 3 - Dadansoddiad o'r Galw - Newid i'r Dyfodol  [590KB]

Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys: Adroddiad Craidd - Atodiad 2015  [173KB]

Strategaeth Adfywio Powys 2011 [872KB]

Astudiaeth Adwerthu Powys - 2012 [326KB]

Astudiaeth Adwerthu Powys - Atodiadau 2012 [1MB]

Astudiaeth Adwerthu Powys - 2015 [325KB]

Astudiaeth Adwerthu Powys - Atodiad 2015 [2MB]

Strategaeth Gwastraff Powys 2014/15 [222KB]

Astudiaeth Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel 2012 [96MB]

Gwerthusiad DHN o glystyrau safleoedd Ymgeisiol 2012 [18MB]

Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel - Beirniadaeth 2012 [135KB]

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu