Prydau Bwyd Ysgol

School lunch icon

Rydym yn cynnig prydau bwyd iach a maethlon mewn ysgolion ar draws Powys.  Mewn ysgolion cynradd rydym yn cynnig dewis o brydau bwyd traddodiadol a salad.  Rydym yn hybu bwyta'n iach trwy'r dewisiadau sydd ar ein bwydlenni ac rydym yn osgoi ychwanegion niweidiol. Bydd pob disgybl 5-7 oed yn cael 1/3 peint o laeth cyflawn am ddim yn ystod amser egwyl.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y bwyd sy'n cael ei gynnig yn yr ysgol dros y cyfnod hwn, cysylltwch â ni.  Mae'r manylion isod.

 

 

Os ydych chi ar incwm isel, efallai gallwch gael prydau ysgol am ddim.  I gael rhagor o wybodaeth a sut i wneud cais ewch i'n tudalen Prydau Ysgol am Ddim

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu