Hysbysiad: Balansau cyfrifon rhent tai yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Profi Dementia

Dylai'r rheiny sy'n mynychu'r cwrs hwn hefyd mynychu Cyfathrebu Tosturiol.

Darparwr y Cwrs: Re-Live

Nod:

Y dull Re-live

Mae dyluniad a darpariaeth pob cwrs hyfforddi Re-live yn seiliedig ar brofiad. Mae'r ffordd ddysgu ddeinamig ac ymarferol yma'n golygu bod cyfranogwyr yn gallu dal eu gafael ar wybodaeth a sgiliau newydd ac yn magu hyder. Mae'r hyfforddiant yn gwahodd y cyfranogwyr i ymgysylltu â'r profiad emosiynol a seicolegol o fyw gyda dementia, ac i ofyn y cwestiynau "Beth pe bawn i'n byw gyda dementia, sut y byddwn yn teimlo, beth fyddai ei angen arnaf?" Mae hefyd yn annog y cyfranogwyr i ddatblygu persbectif mwy tosturiol tuag at ddementia gan greu dealltwriaeth well rhwng staff, pobl gyda dementia ac aelodau o'r teulu ac yn ystyried sut y gellir trawsnewid gwasanaethau a symud tuag at roi gwasanaeth sy'n rhoi mwy o bwyslais ar dosturi i bobl gyda dementia a'r rhai sy'n gofalu amdanynt.

Canlyniadau Dysgu Allweddol:

Bydd yr hyfforddiant:

  • Yn tywys y cyfranogwyr drwy gyfres o ymarferion profiad sy'n rhoi dealltwriaeth unigryw o ddementia
  • Yn trafod effeithiau emosiynol a seicolegol dementia ar y rhai sy'n byw gyda'r cyflwr a'r rhai sy'n gofalu am rywun gyda dementia
  • Yn gwella gallu'r cyfranogwyr i ddangos empathi â pherson gyda dementia
  • Yn lle i gyfranogwyr fedru rhannu arferion a myfyrio ar brofiadau

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
15 Mai 2019MRC, Llandrindod9.30am - 4.30pm
17 Mehefin 2019Cartrefi Cymru, Aberhonddu9.30am - 4.30pm
25 Mehefin 2019NPTC, Y Drenewydd9.30am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu