SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Profi Dementia

Dylai'r rheiny sy'n mynychu'r cwrs hwn hefyd mynychu Cyfathrebu Tosturiol.

Darparwr y Cwrs: Re-Live

Nod:

Anelir y cwrs hyfforddi 1-diwrnod yma at fyfyrwyr a gweithwyr proffesiynol sy'n ceisio ennill gwybodaeth a chael cipolwg ar brofiad rhywun sy'n byw gyda dementia.

Deilliannau Dysgu:

  • Tywys hyfforddeion trwy gyfres o ymarferion profiadol sy'n darparu cipolwg grymus ar brofiad dementia
  • Gwahodd hyfforddeion i ymgysylltu â'r profiad emosiynol a seicolegol o ddementia, gan ystyried y cwestiynau "Petawn i fy hun yn byw gyda dementia, sut fyddwn i'n teimlo, beth fyddwn i ei angen?"
  • Datblygu safbwyntiau tosturiol a gwell dealltwriaeth rhwng staff, pobl sy'n byw gyda dementia ac aelodau o'u teuluoedd         
  • Darparu lle i hyfforddeion rannu ymarfer a myfyrio ar eu profiadau

Mae'r hyfforddiant yn adlewyrchu'r ddarpariaeth, yr egwyddorion a'r weledigaeth a welir yn:

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
22 Medi 2020Cartrefi Cymru, Aberhonddu9.30am - 4.30pm
6 Hydref 2020NPTC, Y Drenewydd9.30am - 4.30pm
4 Tachwedd 2020Cartrefi Cymru, Llandrindod9.30am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu