gwelededd ddewislen symudol Toggle

Profi Dementia

Hyfforddiant hanner diwrnod ar Brofi Dementia dros Zoom 9.30am - 1pm:

Mae'r cwrs hyfforddi hwn dros Zoom ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol sydd am ddatblygu gwybodaeth a chael cipolwg ar brofiadau rhywun sy'n byw â dementia.

 

Deilliannau Dysgu:

  • Arwain y rhai sydd yno trwy gyfres byw, ar-lein o ymarferion drwy brofiad sy'n rhoi cipolwg pwerus i brofiadau dementia.
  • Gwahodd y rhai sydd yno i brofi profiadau emosiynol a seicolegol dementia, gan ofyn y cwestiynau "Beth petawn i'n byw â dementia, sut fydden i'n teimlo, beth fydden i ei angen?"
  • Datblygu safbwynt tosturiol a mwy o ddealltwriaeth rhwng staff, pobl sy'n byw â dementia ac aelodau'r teulu.
  • Darparu lle ar-lein, gan gynnwys ystafelloedd trafod fel bydd modd rhannu arferion a thrafod profiadau.

 

Dyddiad:

21 Mehefin: 9.30am-1pm 
5 Gorffennaf: 9.30am-1pm 
27 Medi: 9.30am-1pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau