SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyfathrebu Tosturiol

Ni ddylai unigolion cadw lle ar y cwrs hwn heb fod wedi cwblhau'r hyfforddiant Profi Dementia yn gyntaf.

Darparwr y Cwrs: Re-Live

Nod:

Y dull Re-live

Mae dyluniad a darpariaeth pob cwrs hyfforddi Re-live yn seiliedig ar brofiad. Mae'r ffordd ddysgu ddeinamig ac ymarferol yma'n golygu bod cyfranogwyr yn gallu dal eu gafael ar wybodaeth a sgiliau newydd ac yn magu hyder. Mae'r hyfforddiant yn gwahodd y cyfranogwyr i ymgysylltu â'r profiad emosiynol a seicolegol o fyw gyda dementia, ac i ofyn y cwestiynau "Beth pe bawn i'n byw gyda dementia, sut y byddwn yn teimlo, beth fyddai ei angen arnaf?" Mae hefyd yn annog y cyfranogwyr i ddatblygu persbectif mwy tosturiol tuag at ddementia gan greu dealltwriaeth well rhwng staff, pobl gyda dementia ac aelodau o'r teulu ac yn ystyried sut y gellir trawsnewid gwasanaethau a symud tuag at roi gwasanaeth sy'n rhoi mwy o bwyslais ar dosturi i bobl gyda dementia a'r rhai sy'n gofalu amdanynt.

Canlyniadau Dysgu Allweddol:

Bydd yr hyfforddiant:

  • Yn edrych ar effaith bosibl cyfathrebu'n dosturiol ar y person sy'n byw gyda dementia
  • Yn cefnogi'r cyfranogwyr i ddod yn ymwybodol o'u dull eu hunain o gyfathrebu
  • Yn dangos pa mor effeithiol yw defnyddio iaith gorfforol dda, gofod personol a lefelau sŵn y llais ar berson gyda dementia
  • Yn datblygu hyder y cyfranogwyr i gysylltu â'r person gyda dementia, gan gynnwys drwy gyfathrebu'n ddi-eiriau
  • Yn annog y cyfranogwyr i feddwl am sefyllfaoedd y maen nhw'n cael trafferth gyda nhw a sut y gallai cyfathrebu tosturiol helpu

 

DyddiadLleoliadauAmeroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu