gwelededd ddewislen symudol Toggle

Cyfathrebu Tosturiol

Hanner diwrnod o hyfforddiant ar Gyfathrebu Tosturiol dros Zoom, sy'n dilyn ymlaen o'r hyfforddiant ar Brofi Dementia:

Mae'r cwrs hyfforddi hwn dros Zoom ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol sydd am ddatblygu gwybodaeth a chael cipolwg ar ddatblygu cyfathrebu tosturiol mewn gofal.

Deilliannau Dysgu

  • Arwain y rhai sydd yno trwy gyfres byw, ar-lein o ymarferion drwy brofiad sy'n trafod effaith bositif cyfathrebu tosturiol yn y bartneriaeth gofal. 
  • Datblygu hyder wrth gysylltu â pherson sy'n byw â dementia, gan gynnwys dulliau cyfathrebu dieiriau.
  • Darparu lle ar-lein, gan gynnwys ystafelloedd trafod fel bydd modd rhannu arferion a thrafod profiadau.
  • Trafod sut y gall cyfathrebu tosturiol helpu i leihau pryder a straen yn y bartneriaeth gofal.

Dyddiad:


28 Mehefin: 9.30am-1pm
12 Gorffennaf: 9.30am-1pm 
29 Medi: 9.30am-1pm 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau