1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Eiddo Heb ei Feddiannu neu Eiddo Heb ei Feddiannu yn Rheolaidd

Premiwm Treth y Cyngor

O dan Adran 139 Deddf Tai (Cymru) 2014, mae'r Cyngor wedi pennu y bydd yn codi Premiwm Treth y Cyngor o 50% ar eiddo sy'n wag yn y tymor hir, ac eiddo heb eu meddiannu yn rheolaidd o 1 Ebrill 2017 ymlaen.

Rhagor o wybodaeth

 

Gostyngiadau Treth y Cyngor ac eithriadau ar eiddo

Mae'n bosibl y bydd eiddo anghyfannedd, heb eu dodrefnu neu heb eu meddiannu wedi'u heithrio rhag Treth y Cyngor. Mae mathau penodol o eiddo hefyd wedi'u heithrio os ydynt wedi'u neilltuo at ddefnydd penodol, er enghraifft tai myfyrwyr neu dai ar gyfer personel y lluoedd arfog.

Rhagor o wybodaeth

 

Eiddo sy'n wag am gyfnodau hirach

Ry'n ni'n awyddus i weld cymaint o dai gwag â phosibl ym Mhowys yn cael eu defnyddio drachefn, ac ry'n ni wedi datblygu amryw o becynnau ariannol i annog pobl i'w defnyddio unwaith eto. Gall eiddo gwag effeithio ar y gymuned a pheri llawer o broblemau, megis denu plâu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu