Brexit: Cyngor i Fusnesau a Sefydliadau Gwirfoddol

Gweld dolenni i wybodaeth ynglŷn ag effaith bosibl Brexit ar fusnesau, pa gymorth sydd ar gael, cynigion o ran sut y dylai busnesau ymdrin â Brexit a sut mae modd iddo effeithio ar Sefydliadau Gwirfoddol.

 

Cyngor Cyffredinol:

Porth Cyngor Brexit - Bydd yr adnodd yma yn eich tywys chi drwy chwe maes busnes allweddol, gyda phedwar cwestiwn ar gyfer pob rhan er mwyn asesu pa mor barod ydych chi ar gyfer Brexit.

Y Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB) - Darllen Pecyn Brexit yr FSB ar gyfer Busnesau Bach.

GOV.UK - Pecyn adnoddau i gyflogwyr sy'n  rhoi'r adnoddau a'r wybodaeth briodol i gyflogwyr fel bod modd iddyn nhw helpu staff sy'n Ddinasyddion yr UE a'u teuluoedd i wneud cais am y Cynllun Preswylio'n Sefydlog.

Food.gov.uk - Paratoi eich busnes bwyd/bwydydd anifeiliaid erbyn i'r DU adael yr UE.

 

Hawliau yn y Gweithle:

GOV.UK - Hawliau yn y Gweithle os na fydd Bargen Brexit.

 

Hawliau yn y Gweithle os na fydd Bargen Brexit:

GOV.UK - Dod o hyd i ganllawiau ynglŷn â gadael yr UE ar gyfer eich busnes

Gwefan CBI - Dod i ddeall beth yw'r blaenoriaethau ar gyfer perthynas y DU a'r UE ar ei newydd wedd, cyhoeddiadau, dadansoddiadau a deunyddiau i gefnogi aelodau'r CBI.

Gwefan Busnes Cymru - Nodi risgiau a heriau posibl, ystyried sefyllfaoedd gwahanol a llunio cynlluniau gweithredu gwahanol er mwyn cynnal twf a darparu cynnyrch a gwasanaethau cost-effeithiol.

Institute of Directors (IOD) - Blaenoriaethau ar gyfer busnesau, dewisiadau i'r llywodraeth.

GOV.UK - Diogelu data os na fydd bargen Brexit.

 

Rheoli Pobl:

Gwefan Busnes Cymru - Nodi risgiau posibl a meysydd allweddol i'w hystyried er mwyn gwella cyflawniad o ran sgiliau a strwythurau rheoli yn y dyfodol i sicrhau gweithlu llwyddiannus.

 

Arloesi:

Gwefan Busnes Cymru - Edrych ar syniadau arloesol newydd ar gyfer cystadlu â busnesau eraill, yn ogystal ag edrych ar y newidiadau a allai effeithio ar drwyddedau a chytundebau.

Gwefan Busnes Cymru - Pethau i'w hystyried o ran gwerthiant a marchnata mewn byd ar ôl Brexit.

 

Allforio:

Gwefan Busnes Cymru - Ystyried  risgiau  ar gyfer contractau sy'n bodoli eisoes a chontractau yn y dyfodol mewn perthynas ag unrhyw newidiadau cyfreithiol sy'n digwydd oherwydd Brexit.

GOV.UK - Allforio nwyddau wedi'u rheoli os nad os bargen Brexit.

 

Materion ariannol:

Gwefan Busnes Cymru - Edrych ar gyfleoedd a heriau posibl yng nghyd-destun Brexit.

Siambr Fasnach Prydain - Paratoi eich busnes ar gyfer Brexit.

GOV.UK - TAW ar gyfer busnesau.

 

Sefydliadau Gwirfoddol:

NCVO - Y canllawiau a'r adnoddai diweddaraf i helpu'ch sefydliad i ddeall a bod yn barod am effaith bosibl Brexit.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu