RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Diwylliant a Chymuned

Eicon Diwylliant a Chymuned

Troseddau a gofnodwyd gan yr Heddlu

Nifer y troseddau a gofnodwyd yng Nghymru a gan Awdurdodau Lleol, ar raddfa o 10,000 o'r boblogaeth.

Yr Iaith Gymraeg ym Mhowys

Yr Iaith Gymraeg yn ôl sgil o Gyfrifiad 2011, yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is.

Damweiniau ffyrdd

Damweiniau o fewn awdurdodau lleol Cymru yn ôl difrifoldeb. Presenoldeb yr heddlu mewn damweiniau a arweiniodd at anafiadau personol, ynghyd ag elodau'r cyhoedd yn cysylltu â'r heddlu'n uniongyrchol am ddamweiniau anafiadau ersonol.

Teithiau gan deithwyr trenau

Mae'r set ddata hon yn rhoi manylion teithiau gan deithwyr trenau yng Nghymru yn ôl Awdurdod Lleol. Cyflwynir y data fel nifer y teithiau (miloedd).

Amddifadedd (Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru) 2019

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yw mesur swyddogol Llywodraeth Cymru o amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bychain yng Nghymru.

Ffyrdd - hyd a chyflwr

Mae'r ystadegau hyn yn cyflwyno gwybodaeth am hyd (cilomedrau) a chyflwr ffyrdd yng Nghymru, yn seiliedig ar y flwyddyn ariannol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu