Profiad Gwaith

Work Experience sign

Ein bwriad yw cynnig cyfleoedd gwerthfawr i gael profiad gwaith i bobl sy'n ystyried gyrfa yn un o feysydd gwaith llywodraeth leol.  Work Experience sign

Y gobaith yw y bydd y cyfle hwn yn rhoi 'blas' ar y gwaith dan sylw gyda rhai lleoliadau'n cynnwys rhywfaint o hyfforddiant lle bydd cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu a datblygu.

Fel arfer, ni fydd lleoliadau profiad gwaith yn para dros 8 wythnos, gyda'r mwyafrif yn para dim ond wythnos.

Ffurflen gais profiad gwaith Ffurflen gais profiad gwaith

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu