gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Cofnodi Achos / Cadw Cofnodion

Cyflwynir gan Bond Solon drwy Teams

Cynulleidfa Darged: Timau Gweithwyr Cymdeithasol / Darparwyr / Gofalwyr

Cofnodi Achos / Cadw Cofnodion (1 Dydd)

 

Mae cofnodion, gan gynnwys nodiadau yn arf hanfodol sy'n rhaid i weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol eu defnyddio'n effeithiol i fodloni eu hamrywiol gyfrifoldebau cyfreithiol a phroffesiynol.

 

Trosolwg o'r Cwrs

 

Cafodd y cwrs rhyngweithiol hwn ei gynllunio i roi dealltwriaeth am sut, pryd a pham i ysgrifennu cofnodion amserol a chywir, yn ogystal â sut y gallant gael eu defnyddio i amddiffyn y cof wrth groesholi mewn amgylchedd llys barn.

 

Cafodd y cwrs hwn ei gynllunio i helpu i sicrhau bod gweithwyr proffesiynol yn gallu mabwysiadu ymarfer ar gyfer amddiffyn eu nodiadau a chofnodion, wrth ystyried eu hatebolrwydd eu hunain a'u sefydliad hefyd.

 

Drwy gydol y dydd, bydd cynrychiolwyr yn ystyried beth ddylai, a beth na ddylai gael ei gofnodi mewn cofnodion gofal a phwysigrwydd canolbwyntio nid yn unig ar beth sy'n cael ei ddweud ond hefyd beth dyw'r defnyddiwr gwasanaeth ddim yn ei ddweud, ochr yn ochr â'i gyflwyniad cyffredinol.

 

Bydd cynrychiolwyr yn ystyried sut olwg sydd ar "da" o'u safbwynt hwy oddi fewn i'w rôl. Byddant yn cael eu cynorthwyo i ffurfio templed cadw nodiadau a fydd yn eu helpu i gwmpasu'r holl wybodaeth berthnasol a gyfrannwyd gan ddefnyddwyr eu gwasanaeth, gan hefyd ystyried pwy allai ddarllen eu nodiadau a'u cofnodion.

 

Pwyntiau Dysgu Allweddol

 

Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • Disgrifio beth yw cofnod gofal amserol.
  • Disgrifio beth yw cofnod gofal cywir.
  • Esbonio pam ddylech gadw cofnodion gofal amserol.
  • Esbonio sut ddylai cofnodion gofal amserol gael eu cadw.
  • Ymarfer cadw cofnodion cyfoes.
  • Defnyddio cofnod  cyfoes i greu adroddiad.
  • Amddiffyn eich cof drwy ddefnyddio adroddiad a chofnod cyfoes yn ystod croesholi.

Dyddiadau:

  • 13 Gorffennaf 2022 - 9.30am - 5pm
  • 10 Chwefror 2023 - 9.30am - 5pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau