HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Cyfrifon y Cyngor

Llyfr y Gyllideb

Bydd Llyfr Cyllideb y Cyngor yn cael ei ddosbarthu'n flynyddol i Swyddogion y Cyngor Sir ac aelodau etholedig. Dogfen rheoli hanfodol yw'r llyfr yma, sy'n manylu ar amcanion, strwythurau, adnoddau a chyfrifoldebau craidd yr adrannau.

Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2019/20 [2MB]

Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2018/19 [2MB]

Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2017/18 [1MB]

Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2016/17 [2MB]

Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2015/16 [2MB]

Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2014/15 [1MB]

 

Datganiad o gyfridon

Sylwer - yn dechrau o 2018/19 bydd y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a Chyfrifon y Gronfa Bensiwn bellach yn ddogfennau ar wahân.  Yn flaenorol, roeddent wedi'u cynnwys fel rhan o  Ddatganiad y Cyfrifon.

Datganiad o gyfridon 2019-20 [88KB]

Datganiad o gyfridon drafft 2019-20 [1MB]

Cyfrifon cronfa bensiwn drafft 2019-20 [1MB]

Datganiad o gyfridon 2018/19 [2MB]

Cyfrifon cronfa bensiwn 2018/19 [993KB]

Datganiad llywodraethu blynyddol 2018/19 [806KB]

Datganiad o gyfridon 2017/18 [4MB]

Datganiad o gyfridon 2016/17 [4MB]

Datganiad o gyfridon 2015/16 [2MB]

Datganiad o gyfridon 2014/15 [2MB]

Datganiad o gyfridon 2013/14 [2MB]

Rheoli'r Drysorfa

Mae 2il Argraffiad Cwbl Ddiwygiedig 2009 Cod Ymarfer CIPFA ar Reoli'r Drysorfa mewn Gwasanaethau Cyhoeddus yn gofyn am Ddatganiad Polisi ynghylch Rheoli'r Drysorfa ynghyd â'r Arferion cysylltiedig, a Datganiad blynyddol ar Strategaeth Rheoli'r Drysorfa a Strategaeth Buddsoddi flynyddol. 

Mae Canllawiau Llywodraeth y Cynulliad ar Fuddsoddiadau Llywodraeth Leol a gyhoeddwyd o 1 Ebrill 2010 yn argymell bod dogfen Strategaeth a gymeradwywyd ar gael i'r cyhoedd am ddim. 

Fel y cyfryw, mae Datganiad Polisi ynghylch Rheoli'r Drysorfa ynghyd â'r Arferion cysylltiedig, a Datganiad blynyddol ar Strategaeth Rheoli'r Drysorfa a Strategaeth Buddsoddi flynyddol Cyngor Sir Powys i'w gweld isod:

Strategaeth Rheoli'r Drysorfa 2019-20 [527KB]

Adolygiad o Reolaeth y Drysorfa 2018-19 [621KB]

 

Consortiwm Rhanbarthol ERW

ERW Archwilio Cyfrifon 2016-17 [74KB]

Datganiad terfynol o Gyfrifon ERW 2014-15 [890KB]

Datganiad Llywodraethu Blynyddol Terfynol ERW 2014-15 [337KB]

 

Cyfrifon yn Daladwy

Accounts Payable 2016/2017 [59KB]

 

Gwariant ar ffioedd ymgynghori

Gwariant ar ffioedd ymgynghori [392KB]

 

Hysbysiadau

Cyfrifon y Gronfa Bensiwn - Rhybudd o Archwiliad 2019-20 [58KB]

Cyfrifon y Gronfa Bensiwn - Rhybudd o Archwiliad 2018-2019 [107KB]

CYFRIFON CYNGOR SIR POWYS 2018-19 NOTICE OF CLOSE OF AUDIT [105KB]

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu