SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyfrifon y Cyngor

Llyfr y Gyllideb

Bydd Llyfr Cyllideb y Cyngor yn cael ei ddosbarthu'n flynyddol i Swyddogion y Cyngor Sir ac aelodau etholedig. Dogfen rheoli hanfodol yw'r llyfr yma, sy'n manylu ar amcanion, strwythurau, adnoddau a chyfrifoldebau craidd yr adrannau.

Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2020/21 [15MB]

Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2019/20 [2MB]

Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2018/19 [2MB]

Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2017/18 [1MB]

Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2016/17 [2MB]

Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2015/16 [2MB]

Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2014/15 [1MB]

 

Datganiad o gyfridon

Datganiad o'r Cyfrifon yw crynodeb statudol o faterion ariannol y cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol ac fe'i paratoir yn unol â Chod Ymarfer Cyfrifo llywodraeth leol( ACOP). Diben Datganiad o'r Cyfrifon yw rhoi gwybodaeth glir i etholwyr, trethdalwyr lleol, aelodau'r cyngor ac unrhyw bartïon eraill â diddordeb am gyllid cyffredinol y cyngor a dangos stiwardiaeth y cyngor o arian cyhoeddus am y flwyddyn.

Datganiad o gyfridon 2019-20 [1MB]

Datganiad llywodraethu blynyddol 2019-20 [848KB]

Datganiad o gyfridon 2018/19 [2MB]

Datganiad llywodraethu blynyddol 2018/19 [806KB]

Datganiad o gyfridon 2017/18 [4MB]

Datganiad o gyfridon 2016/17 [4MB]

Datganiad o gyfridon 2015/16 [2MB]

Datganiad o gyfridon 2014/15 [2MB]

Datganiad o gyfridon 2013/14 [2MB]

Rheoli'r Drysorfa

Mae 2il Argraffiad Cwbl Ddiwygiedig 2009 Cod Ymarfer CIPFA ar Reoli'r Drysorfa mewn Gwasanaethau Cyhoeddus yn gofyn am Ddatganiad Polisi ynghylch Rheoli'r Drysorfa ynghyd â'r Arferion cysylltiedig, a Datganiad blynyddol ar Strategaeth Rheoli'r Drysorfa a Strategaeth Buddsoddi flynyddol. 

Mae Canllawiau Llywodraeth y Cynulliad ar Fuddsoddiadau Llywodraeth Leol a gyhoeddwyd o 1 Ebrill 2010 yn argymell bod dogfen Strategaeth a gymeradwywyd ar gael i'r cyhoedd am ddim. 

Fel y cyfryw, mae Datganiad Polisi ynghylch Rheoli'r Drysorfa ynghyd â'r Arferion cysylltiedig, a Datganiad blynyddol ar Strategaeth Rheoli'r Drysorfa a Strategaeth Buddsoddi flynyddol Cyngor Sir Powys i'w gweld isod:

Strategaeth Rheoli'r Drysorfa 2020-21 [2MB]

Adolygiad o Reolaeth y Drysorfa 2019-20 [205KB]

 

Consortiwm Rhanbarthol ERW

ERW Archwilio Cyfrifon 2016-17 [74KB]

Datganiad terfynol o Gyfrifon ERW 2014-15 [890KB]

Datganiad Llywodraethu Blynyddol Terfynol ERW 2014-15 [337KB]

 

Cyfrifon yn Daladwy

Accounts Payable 2016/2017 [59KB]

 

Gwariant ar ffioedd ymgynghori

Gwariant ar ffioedd ymgynghori [392KB]

 

Hysbysiadau

Cyfrifon y Gronfa Bensiwn - Rhybudd o Archwiliad 2019-20 [58KB]

Cyfrifon y Gronfa Bensiwn - Rhybudd o Archwiliad 2018-2019 [107KB]

CYFRIFON CYNGOR SIR POWYS 2018-19 NOTICE OF CLOSE OF AUDIT [105KB]

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu