Tuag at 2040 - Cynllun Llesiant Powys

Local Objectives image

Mae Cynllun Lles Powys, 'Tua 2040' yn cynnwys 4 amcan lleol sy'n disgrifio beth yw uchelgais y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i Bowys erbyn 2040. 

Datblygwyd Cynllun Lles Powys, 'Tua 2040' i gael gweledigaeth tymor hir o les ym Mhowys.

Mae'n cynnwys pedwar amcan lleol a 12 cam llesiant i wireddu'r amcanion hynny.

Wrth ddatblygu'r cynllun, aeth y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a'r sefydliadau sy'n aelodau ohono ati i ymgynghori a thrafod â thrigolion a chymunedau am yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw.  Gallwch weld yr Adroddiad  yma Lansiwyd y cynllun ym mis Gorffennaf  2018.    Gallwch wylio'r fideo yma.

  Darllen 'Tua 2040, Cynllun Lles Powys' [5MB]   

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu